Become a fan

Dacw Mam Yn Dwad Tickets

Pantomeim newydd sbon ar gyfer plant ysgol rhwng 3-9 mlwydd oed a’u teuluoedd. Mae pawb yn cofio’r hwiangerdd “Dacw Mam yn Dwad” felly mae Mam, Dafi Bach a Shoni Brica Moni yn enwau cyfarwydd, ond yn awr mae’r cymeriadau’n dod yn fyw mewn stori gyffrous a hwyliog. Cawn ddilyn hanes Mam wrth iddi wneud safiad i dderbyn gohebiaeth yn y Gymraeg, a chawn ychydig o rigymau rhif hyd yn oed yng nghanol y wledd arferol o liw, hiwmor, pypedau, canu a dawnsio !! :)

A brand new Welsh language pantomime for children between 3-9 years old and their families from the ever-popular Martyn Geraint. The famous Welsh nursery rhyme “Dacw Mam yn Dwad” is brought to life in a mix of laughter, dance, puppetry, music, maths and mayhem !! :)

 

Hud/Duration :
Sioeau Ysgolion/School Shows : 70-75 munud/mins [heb doriad/no interval]
Sioeau eraill/Other shows : 90 munud/mins [cynnwys toriad/with interval]

Awdur a Chyfansoddwr/ Author and Composer : Martyn Geraint
Cyfarwyddwr/ Director : Gareth Bale

Diolch i/Thanks to :
Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru, Y Loteri Genedlaethol /
Arts Council of Wales, Welsh Government, National Lottery

Dacw Mam Yn Dwad Dates & Tickets

Sorry, we don't have any Dacw Mam Yn Dwad tickets on sale at the moment.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. A list of cookies and their purpose is listed in our Cookie Policy, and you can change your preferences at anytime - Change Preferences

Please wait while we process your payment . . .